HTH
Utstillingsmodeller

Utstillingsmiljø

Utstillingsmiljø

Utstillingsmiljø

HTH Focus sort laminat bad - inkludert speil og blandebatteri.
Prisen er nedtakingspris inkl. mva.

22 985,-
11 450,-
Ring eller skriv til oss for mer informasjon
HTH Haugesund
Norevegen 4
N-5542 Haugesund
Org. No. NO990525471
info@haugesund.hth.no
+47 52 81 47 47